logo
ΣΥΛΛΟΓΕΣ & ΑΡΧΕΙΑ

Αρχείο Προφορικής Ιστορίας

Το Αρχείο Προφορικής Ιστορίας (ΑΠΙ) περιέχει ένα διαρκώς εμπλουτιζόμενο σύνολο 155 συνεντεύξεων, κεντρικό θέμα των οποίων είναι οι αφηγήσεις ζωής Ελλήνων Εβραίων που επέστρεψαν από τα στρατόπεδα εξόντωσης ή συγκέντρωσης, που κρύφτηκαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής ή που εντάχθηκαν στο αντιστασιακό κίνημα. Γύρω από τον κεντρικό αυτό θεματικό άξονα, διενεργήθηκαν και συνεντεύξεις με χριστιανούς μάρτυρες των διωγμών, γείτονες και φίλους Εβραίων συμπολιτών τους και άλλων που συνέβαλαν στη σωτηρία των διωκόμενων. Τα τελευταία χρόνια εστιάζουμε στον εμπλουτισμό του αρχείου, κυρίως με μαρτυρίες της μεταπολεμικής γενιάς, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε να διενεργούμε συνεντεύξεις με τους τελευταίους επιζώντες του Ολοκαυτώματος που είναι διαθέσιμοι και διαθέσιμες να παραχωρήσουν συνέντευξη. Στις συνεντεύξεις αυτές αναδεικνύεται η φωνή του ιστορικού υποκειμένου και ο πλουραλισμός των εμπειριών του ιστορικού παρελθόντος. Το ΑΠΙ αποτελεί πολύτιμη πρωτογενή πηγή όχι μόνο για την ιστορία του ελληνικού εβραϊσμού, αλλά και για την ιστορία της Ελλάδας γενικότερα.

Ο αρχικός πυρήνας του ΑΠΙ συγκροτήθηκε με αφορμή την πρώτη μεγάλη περιοδική έκθεση του Μουσείου με τίτλο «Κρυμμένα Παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής», που ξεκίνησε το 2001 με πρωτοβουλία της διευθύντριας του Μουσείου, κ. Ζανέτ Μπαττίνου. Από τότε, κάθε ερευνητική πρωτοβουλία του ΕΜΕ, κάθε καινούργιο πρόγραμμα αποτελεί αφορμή για να προστεθούν νέες συνεντεύξεις, οι οποίες έχουν διενεργηθεί από τους εξής ιστορικούς: τον Αλέξη Μενεξιάδη, την Κατερίνα Κράλοβα, τον Ιάσονα Χανδρινό, την Ελένη Μπεζέ, τον Φίλιππο Κάραμποτ, την Αλεξάνδρα Πατρικίου και την Ελένη Κούκη. Επιπλέον, εντός του Αρχείου, έχει συγκροτηθεί ένας αρχικός πυρήνας «Δωρεών», που ελπίζουμε σύντομα να διευρυνθεί, από οικογενειακά βίντεο μαρτυριών, συνεντεύξεων σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές και άλλες συναφείς ηχογραφήσεις, που έχουν παραχωρηθεί στο ΕΜΕ. Όποιος θα ενδιαφερόταν να παραχωρήσει ένα τέτοιο πολύτιμο τεκμήριο στο ΕΜΕ, η αξία του οποίου μπορεί να πολλαπλασιαστεί όταν γίνει μέρος του συγκεκριμένου Αρχείου, μπορεί να επικοινωνήσει με την υπεύθυνη του Αρχείου, Ελένη Κούκη (ekouki@jewishmuseum.gr).

Δείτε παρακάτω μερικά αποσπάσματα από συνεντεύξεις

Κατόπιν αίτησης στο ΕΜΕ, ο ερευνητής μπορεί να επισκεφθεί το ΑΠΙ, όπου θα έχει πρόσβαση στον ατομικό φάκελο κάθε πληροφορητή, ο οποίος περιλαμβάνει δελτίο καταγραφής στοιχείων του πληροφορητή και της συνέντευξης, αναλυτικό βιογραφικό, το ημερολόγιο της συνέντευξης και το πεδίο αφηγηματικών ενοτήτων. Η αναβάθμιση της βάσης δεδομένων και η λεπτομερής καταγραφή, που ανέλαβε να φέρει εις πέρας η Ελένη Κούκη, συνεχίζοντας το έργο που είχε ξεκινήσει ο Ιάσονας Χανδρινός, έγινε εφικτή χάρη στο πρόγραμμα ψηφιοποίησης του Αρχείου με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Για την αίτηση σας παρακαλούμε να αποστείλετε και:

Α) Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
Β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Γ) Περίληψη της υπό διερεύνηση μελέτης

Accepted file types: pdf, jpg, jpeg, Max. file size: 3 MB.

Ο/η υπογράφων/υπογράφουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι δεσμεύομαι να τηρήσω όλους ανεξαιρέτως τους παρακάτω όρους:*
1. Η πρόσβαση στο οπτικοακουστικό υλικό επιτρέπεται μόνο από συγκεκριμένο υπολογιστή του ΕΜΕ. 2. Δεν επιτρέπεται η καθοιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, δωρεά ή εμπορία μέρους ή του συνόλου του οπτικοακουστικού υλικού του ΕΜΕ, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του ΕΜΕ. 3. Η χρήση αποσπασμάτων του οπτικοακουστικού υλικού (συγκεκριμένα η μεταγραφή του προφορικού λόγου και σε καμία περίπτωση η αναπαραγωγή του ήχου ή/και της εικόνας) επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για αξιοποίησή τους σε επιστημονική εργασία. Σε κάθε περίπτωση, η έκταση του αποσπάσματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 30% επί του συνόλου έκαστης συνέντευξης. 4. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται αποκλειστικά για λόγους επιστημονικής έρευνας και υπό τον όρο ότι τηρείται η ανωνυμία και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων τα οποία αναφέρονται (άρθ. 7, παρ. 2, εδ. στ, Ν. 2772/1991). Κατ’ εξαίρεση, η άρση του όρου της ανωνυμίας μπορεί να επιτραπεί μόνο κατόπιν σχετικής γραπτής άδειας του ΕΜΕ. 5. Ο ερευνητής, εφόσον χρησιμοποιεί στην εργασία του υλικό του Αρχείου Προφορικής Ιστορίας του ΕΜΕ, υποχρεούται να παραπέμψει σε αυτό στην εργασία του, καθώς και να παραδώσει ένα αντίτυπο στη Βιβλιοθήκη του ΕΜΕ σε περίπτωση δημοσίευσης.
2. Με την αποστολή των παραπάνω στοιχείων συναινώ στην συλλογή, επεξεργασία και διαχείρισή τους από τις υπηρεσίες του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος για τις ανάγκες της επικοινωνίας μας. Τα προσωπικά δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται ούτε επεξεργάζονται από οποιονδήποτε τρίτο και τηρούνται οι διατάξεις των νόμων περί προσωπικών δεδομένων.